پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
تعرفه حمایت از پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)

 
 

icon-1طرح نقش آفرین

 

* مبلغ حمایت: ۴۰ میلیون تومان
* اعطای لوح تقدیر نقش آفرین در سالن اصلی کنفرانس
* اختصاص غرفه ۱۲ متری رایگان در نمایشگاه کنفرانس
* حضور رایگان ۲۰ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در سمینارها و کارگاههای آموزشی کنفرانس
* اعطای گواهینامه کنفرانس با نشان دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علوم مدیریت ایرانارائه تیزر تبلیغاتی در سایت کنفرانس بمدت ۱ سال
* ارائه تیزر تبلیغاتی در لوح فشرده کنفرانس (قراردادن لوح فشرده و بروشور تبلیغاتی شرکت در بسته آموزشی تمامی شرکت کنندگان)
* قراردادن پرچم در محل برگزاری سازمان
* قراردادن تابلوی خیرمقدم به شرکت کنندگان از سوی شرکت
* قراردادن بنر بزرگ از طرف شرکت در ورودی کنفرانس
* معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس به مدت ۱ سال
* درج نشان سازمان در طراحی پوسترهای سالن اصلی کنفرانس در روز همایش
* درج نشان سازمان در بروشور کنفرانس

 

لطفاٌ جهت کسب هر گونه اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۲۵۰۳۴۴۰ (دبیرخانه کنفرانس) تماس حاصل فرمائید

 

icon-2طرح توسعه گر

 

* مبلغ حمایت: ۲۵ میلیون تومان
* اعطای لوح تقدیر توسعه گر در سالن اصلی کنفرانس
* اختصاص غرفه ۹ متری در نمایشگاه کنفرانس
* حضور رایگان ۱۵نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در سمینارها و کارگاههای آموزشی کنفرانس
* اعطای گواهینامه کنفرانس با نشان دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علوم مدیریت ایران
* قراردادن تابلوی خیرمقدم به شرکت کنندگان از سوی شرکت
* معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس به مدت ۸ ماه
* درج نشان سازمان در بنرهای سالن اصلی کنفرانس
* درج نشان سازمان در بروشورکنفرانس

 

لطفاٌ جهت کسب هر گونه اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۲۵۰۳۴۴۰ (دبیرخانه کنفرانس) تماس حاصل فرمائید

 

icon-5 طرح حامی

 

* مبلغ حمایت: ۱۵ میلیون تومان
* اعطای لوح تقدیر حامی به سازمان در سالن اصلی کنفرانس
* اختصاص یک غرفه ۶ متری رایگان در محل نمایشگاه کنفرانس
* حضور رایگان ۱۰ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در سمینارها و کارگاههای آموزشی کنفرانس
* اعطای گواهینامه کنفرانس با نشان دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علوم مدیریت ایران
* معرفی سازمان به همراه تیزر تبلیغاتی آن در لوح فشرده کنفرانس
* معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت کنفرانس به مدت شش ماه
* درج نشان سازمان در بنرها و تبلیغات سالن اصلی کنفرانس

 

لطفاٌ جهت کسب هر گونه اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۲۵۰۳۴۴۰ (دبیرخانه کنفرانس) تماس حاصل فرمائید