پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
1 راهنمای شرکت در کنفرانس
2 نکات قبل از ثبت نام
3 پذیرش قوانین
4 آپلود فیش واریز و ثبت نام
  • راهنمای شرکت در کنفرانس


    *** تـــوجــــه ***

    1. در صورت پذیرش مقاله نویسنده ی مسئول به صورت رایگان در کنفرانس ثبت نام می شود و نویسندگان دوم و سوم در صورت تمایل به شرکت در کنفرانس لازم است از بخش ثبت نام نسبت به پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس و تکمیل فرآیند ثبت نام اقدام نمایند.

    2. در صورت ارسال چند مقاله تخفیفی در خصوص هزینه داوری لحاظ نمی شود.

    3. هزینه داوری مقالات پس از پذیرش قطعی مقاله به مبلغ 200 هزار تومان دریافت خواهد گردید.