پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت


timee
کاربر گرامی
زمان ارسال مقاله به پایان رسیده است.

 

ـ فایلهای شرکت در کنفرانس

 

دانلود فایل ارائه شفاهی 

دانلود فایل ارائه پوستر مقاله