پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

contact

ارتباط با ما  [ پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت]

 

تلفن :  ۲۲۵۰۳۴۴۰-۰۲۱

فاکس : ۲۲۳۰۶۷۷۸-۰۲۱

 

ارتباط از طریق پست الکترونیک : 

رئیس کنفرانس : khoseini@iams-conf.ir 

دبیر علمی : kazazi@iams-conf.ir 

دبیر اجرایی : bayat@iams-conf.ir